Κάπα TEL Information Network

ASSET - ON LINE ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ Χ.Α.Α. ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

To πρόγραμμα ASSET προσφέρει real time ενημέρωση για την παρακολούθηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και Χρηματιστηρίου Παραγώγων με ασύρματη σύνδεση μέσω τηλεοπτικής ή δορυφορικής κεραίας.

Βασικές λειτουργίες του προγράμματος

 • Χρηματιστήριο Αθηνών – Μετοχές κατά κατηγορία, δείκτες, ticker tape συναλλαγών, ticker tape αγοραστών / πωλητών και επιλογής.
 • Χ.Π.Α (Χρηματιστήριο Παραγώγων ) - Κατά κατηγορία, Ticker tape συναλλαγών, ticker tape αγοραστών / πωλητών.
 • Βάθος Αγοράς – Περιλαμβάνει τίς τρεις καλύτερες τιμές της αγοράς και πώλησης ανά μετοχή
 • Δημιουργία χαρτοφυλακίων on-line - Φόρμες με επιλεγμένες μετοχές –δείκτες –παράγωγα.
 • Αποτιμήσεις σύνθετων χαρτοφυλακίων on-line - Αποτίμηση χαρτοφυλακίων σε πραγματικό χρόνο (real time) για μετοχές και παράγωγα ταυτόχρονα.
 • Στατιστικά - Συναλλαγές ημέρας μετοχής, Top / Bottom, ιστορία κλεισιμάτων μετοχών/ δεικτών, στατιστικές πληροφ. Μετοχής / δείκτη, Μεγάλα Πακέτα
 • Ειδήσεις on-line - Οικονομικές, χρηματιστηριακές, διεθνείς, επιχειρηματικές, εσωτερικές πολιτικές, επισκόπηση τύπου, σχόλιο χρηματιστηρίου.
 • Δείκτες ξένων χρηματαγορών - Ενημέρωση κάθε 15’ λεπτά.
 • Γραφήματα on-line - Μετοχών, δεικτών, με Κινητούς μέσους Όρους και τεχνική ανάλυση μετοχών - δεικτών.
 • Alerts - Οπτικές προειδοποιήσεις για συναλλαγές που έχουν ορισθεί από τον χρήστη.
 • Σύνδεση (LINK) με το EXCEL - Μεταφορά των χαρτοφυλακίων στο EXCEL με δυνατότητα on-line ενημέρωσης στην επιθυμητή διαμόρφωση.
 • Αγορά χρήματος - Συνάλλαγμα εσωτερικού (FIXING).
 • Καθημερινή ενημέρωση με αρχεία κλεισιμάτων Metastock – ASCII και ιστορικά
 • Η εφαρμογή ASSET διαθέτει την δυνατότητα μετάδοσης των συναλλαγών σε Ηλεκτρονικούς Φωτεινούς Πίνακες
 • Η εφαρμογή ASSET χρησιμοποιεί όλες τις δυνατότητες των Windows 95/98/2000/XP

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

 • Μια Εξωτερική κεραία TV
 • Η/Υ για κάθε μία θέση εργασίας (Ελάχιστες απαιτήσεις: Pentium ΙΙ, Desktop με 64 MB RAM)
 • Windows 95/98/ ΝΤ/XP
 • Εσωτερικό δίκτυο Ethernet με καλώδιο τύπου UTP (Προεραιτικό).